Loading... Please wait...

Запиши се за бюлетин


Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Вашият достъп и използването на този интернет сайт се определят и регулират от описаните тук условия за ползване. Преди да ползвате сайта,прочетете внимателно условията.
Като използвате този сайт, вие приемате безусловно и без ограничения тези условия.

ПРЕДСТАВЯНЕ, ПРАВА и ОТГОВОРНОСТИ

Електронен магазин „laptop1.eu” е собственост на „Катя Гозманова’’ЕТ, ЕИК 825099650, регистриран по ф.д.6325 от 1992 г. в Пловдивски окръжен съд.
Общите условия са в изпълнение на Закона за електронната търговия и с цел да бъдат защитени правата на потребителите. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Катя Гозманова’’ЕТ собственик на магазин „laptop1.eu” и всички потенциални и съществуващи потребители в електронния магазин. Потребителят има право да разглежда всички материали, публикувани в сайта без да променя тяхното съдържание, да ги възпроизвежда, копира или разпространява публично. Потребителите трябва да се съобразяват с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права. Задълженията, отговорностите и правата на магазин „laptop1.eu” по отношение на предлаганите стоки се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предлаганите продукти.
Търговските марки, които се ползват в сайта, са притежание на собствениците им и се намират под закрилата на Закона за авторското право и сродните права.Съдържанието на сайта е без гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, общодостъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в сайта. „laptop1.eu” може да променя информацията на сайта без предварително уведомление. „laptop1.eu” не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този сайт за всеки, отвсякъде и по всяко време.
Използването на сайта е изцяло на Ваша отговорност. Магазин „laptop1.eu”, негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този сайт, не носят отговорност за каквито и да е преки, косвени или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на сайта или свързани по какъвто и да е начин с него.
Сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. Магазин „laptop1.eu” не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „laptop1.eu” одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.
„laptop1.eu” носи отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация и само с цел установяване връзка с клиентите и издаване на документите придружаващи закупената стока (фактура и гаранционна карта). Материалите или съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.
 

ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА 

Електронният магазин доставя стоки само на територията на Република България. 
Цените на публикуваните в електронния магазин стоки са в български лева с включен ДДС. „laptop1.eu” има правото да  променя цените съобразно факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране.
Съгласно чл.65 и чл.66 от Закона за защита на потребителите „laptop1.eu” има право да намалява цените. Съобщението за намаление на цените съдържа старата цена, която се зачертава и до нея се поставя новата. Намалението на цените се предлага до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от 1 месец.
При поръчка на стока имате възможност да изберете начин, по който желаете да я платите. Към момента на публикуване на тези условия, „laptop1.eu” предлага следните начини на плащане:
1. Плащане при доставка – Наложен платеж - заплащате стоката, когато я получите на посочения от Вас адрес за доставка.
2. По банков път – заплащате стоката с банков превод към нашата банкова сметка, публикувана в информацията за Вашата поръчка. Като основание за извършване на плащането, посочете номера на Вашата поръчка. 

Доставките на поръчаните стоки за България се извършват от куриерска фирма "Спиди" или "Интерлогистика" до адреса, посочен във Вашата поръчка.За град Пловдив доставките се извършват от служител на ЕТ ”Катя Гозманова”.

Доставката за всички предлагани стоки е безплатна за територията на България.  

Доставки не се извършват в неделя и дните определени за официални празници.
Документи, съпътстващи доставката на стоката: касов бон, фактура, гаранционна карта, документация от производителя/вносителя. 
За гр.Пловдив доставката е в рамките на 24 часа, ако поръчката е дадена преди 15:00 часа. Ако поръчката е пусната след посочения час доставката се извършва до 48 часа. За страната  доставката е в рамките на 72 часа.Доставките се извършват от 9.00 ч до 18.00 ч в работни дни.
Когато плащането на поръчката е по банков път за дата на заявката се смята деня на получаване на плащането по сметката указана на поръчката.


УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от „laptop1.eu” (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от система за продажба на стоки. При това от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.
Договорът се счита сключен с изпращане на потвърдителен е-мейл от страна на Доставчика до Клиента за стоката, която се закупува чрез електронния магазин.
Доставчикът предоставя следната информация на Клиента:
„Катя Гозманова’’ЕТ с ЕИК 825099650
Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив бул.”Източен”131
Данни за кореспонденция: тел. 032 267555, email : g_electronic@abv.bg
Доставчикът е регистриран по Закона за ДДС. Характеристиките на стоките са описани подробно в представянето на всеки отделен продукт; Цените на стоките са отбелязани до всеки един продукт, като цените са с включен ДДС;
Стойността на транспортните услуги е посочена при определяне условията за доставка на стоките;
Начините и срокове за доставка са описани на страницата на срокове и доставка.
 

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА

Поръчка може да бъде анулирана от „laptop1.eu” при наличие на основателни причини - стоката е с изчерпана наличност, предложеният срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента. 
Ако Ви се наложи да откажете поръчка може да направите това в рамките на работния ден в който е пусната ,но не по късно от 16.00 часа., като използвате формата за връзка на нашия сайт, задължително вписвайки номера на поръчката или се свържете със „laptop1.eu” на посочените телефони за контакт.

Право на отказ

Всеки потребител може да се откаже от поръчана стока при условията на Закона за защита на потребителите в рамките на 14 дни, считано от датата на влизане във владение на стоката от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя. Това право се реализира, в случай че стоката не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, опаковката и стоката са във вида, в който са получени. В случай, че Клиентът реализира това свое право,  той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока от 14 дни и се задължава да изпрати стандартен формуляр за отказ (виж формуляр тук) или заявление за отказ по е-мейла на Доставчика и да върне стоката, заедно с нейната гаранционна карта, в указания по-горе вид, за което се съставя приемо-предавателен протокол. „Laptop1.eu” се задължава да върне стойността на отказаната стока в рамките на 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя. 
 

Гаранция 

Всяка една от предлаганите в електронния магазин стоки притежава писмена гаранция, в която са посочени гаранционния срок, гаранционните условия и гаранционния сервиз. В заявлението за гаранцията са посочени: съдържанието и обхвата й; съществените елементи, необходими за нейното прилагане. Батерията и захранващия адаптер на преносимите компютри имат гаранционен срок 1 (една) година от датата на продажбата. За преносими компютри Acer и Packard Bell батерията и захранващия адаптер са с гаранционен срок 6 месеца. 

Рекламации

Рекламации се приемат в случаите, когато:
• е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока
• стоката е с видим дефект
• стоката е повредена по време на доставката 
 

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство в Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
„laptop1.eu” си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като след всяка промяна се актуализира датата, на която е извършена. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите правила периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.
За допълнителни въпроси се обръщайте към нас на посочените в сайта е-мейл и телефони.

дата на последна промяня: 29.10.2014г.

 

 

Лаптопи и компютри от www.laptop1.eu