онлайн каталог

Решения на Brother за цифровата трансформация

Дигиталната трансформация ще бъде различна за всяка компания. Тя може да се определи като интегриране на дигитални технологии, което води до промени както в начина, по който работи вашият бизнес, така и в това как предоставяте стойност на клиентите си. 

Време е организациите да инвестират изцяло в цифрови технологии.

За да помогне на бизнеса да създаде дългосрочни технологични планове, които да повишат производителността и да намалят разходите, Brother пусна серия от доклади за цифрова трансформация.

Когато цифровата трансформация се прилага заедно с инициативи за устойчиво развитие, резултатите могат да бъдат печеливши за бизнеса и околната среда. Например, просто като мигрират технологични услуги към платфотма за облачно съхранение на данни, компаниите могат да спестят пари, да използват 77% по-малко сървъри, 84% по-малко енергия и да намалят въглеродните емисии с 88%*.

По-вълнуващо е, че в най-истинския си смисъл дигиталната трансформация е свързана с подобряване на производителността, ефективността и процесите, свързани с обработка на данни. В областта на цифровата трансформация и устойчивост интелигентните, свързани системи ще ни помогнат да се подобрим спрямо нефинансови критерии, като емисии на CO2 и управление на отпадъците.

Статия по материали на Brother